zoekmachine optimalisatie

Topposities op de voor uw website relevante trefwoorden in zoekmachines zoals Google, Yahoo, MSN, Ilse, Altavista, Lycos, etc.
 
t Reclamehuys bepaalt met de klant welke doelstellingen er aan de website gekoppeld worden. Vervolgens worden deze doelstelling uitgewerkt naar een gericht campagnevoorstel. Uit de trefwoordenlijst bepaalt de klant welke trefwoorden in de
 
 
campagne opgenomen worden. Om de effecten van de campagne te kunnen meten wordt er gestart met een nulmeting. Hierbij wordt voor onder meer de zoekmachine Google bepaald hoe de website momenteel scoort op de geselecteerde trefwoorden.
 
Uw website in de top 10? Neem voor meer informatie contact met ons op.